Highland Pony’s Nederland

Sinds 1976 zijn er Highland Pony's met volledige papieren in Nederland. Het is begonnen met de import van een merrie met haar hengstveulen en het aantal is gestaag gegroeid tot een totaal van in de vijftig.

De meeste pony's staan geregistreerd bij het Schotse stamboek: the Highland Pony Society (HPS). Een paar Highlands zijn vanuit België geïmporteerd.

Dat wil niet zeggen dat er geen rasvereniging bestaat in Nederland: de eigenaren en liefhebbers van dit ras hebben zich georganiseerd in de vereniging
'Highland Pony's Nederland' (HPN).

De statuten en het reglement zijn gepasseerd bij de notaris en de vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het is niet nodig eigenaar van een Highland te zijn om lid te worden. Het bestuur bestaat uit drie personen.

Het secretariaat is gevestigd in Annen en de vereniging is aangesloten bij en erkend door de HPS. De aantallen zijn nog te klein om tot oprichting van een dochterstamboek te komen.

Wij houden ons dus in Nederland volledig aan de reglementen van de HPS.

Dit betekent onder meer dat, als men een pony uit Groot-Brittannië importeert, vóór het vertrek uit dat land de export papieren in orde moeten zijn. In het algemeen neemt de Britse verkoper het regelen van dit soort zaken voor zijn rekening.

Het vervoer van een pony uit Groot Brittannië kost ongeveer € 650, afhankelijk van de afstand en of het mogelijk is het vervoer te combineren. Importeert men uit een ander land, moet men zich goed ervan vergewissen of de pony door de HPS erkende papieren heeft.

Een hengst mag niet dekken voordat hij een deklicentie heeft. Kunstmatige inseminatie is onder zeer strenge regels toegestaan door de HPS en ligt voorlopig nog buiten bereik van Nederlanders. Dat dit nu wel aan de orde is, komt door de bezorgdheid over het geringe aantal veulens dat per jaar geboren wordt.

Dat is onder meer de reden dat de "Rare Breed Survival Trust" zich nu interesseert voor de Highland pony. De hengst Porthos van debn Capellenbergh heeft een deklicentie en is beschikbaar voor bezoekende merries.

De HPN heeft al vijf tweejaarlijkse bijeenkomsten georganiseerd, waarbij soms een deskundige uit Groot-Brittannië werd uitgenodigd om ons te informeren over het ras.

Er worden kleine demonstraties gehouden en een behendigheidswedstrijdje gespeeld.

Verder is het dé gelegenheid om elkaar te spreken en ervaringen uit te wisselen. Veel gesprekken gaan over de voeding van onze pony's. Het valt niet mee deze niet te dik te laten worden op een Nederlandse wei.

Er is een kleine "dependance" in Polen waar de stoeterij Manoah in bezit van twee Nederlanders gestaag door de geboortes van veulens in aantal groeit.

Twee maal per jaar verschijnt er een nieuwsbrief met verslagen en nieuws.

Er zijn contacten met de Belgian Highland Pony Society, de beide Duitse rasverenigingen en natuurlijk met de Highland Pony Society in Schotland.

Op de tweejaarlijkse Breedshow, vroeger in Doune, nu bij Strathallan, Schotland zijn meestal Nederlanders aanwezig.

De Nederlandse pony's worden hoofdzakelijk voor recreatief rijden gebruikt. Maar ze worden ook gebruikt voor dressuur -met goede resultaten, als men maar geduld heeft-, voor lange afstandsritten en ze vinden het prachtig als ze worden ingespannen voor de wagen.

Wilt u verdere informatie, een verkooplijst, adressen van fokkers, of lid worden van de vereniging, dan kunt u
contact opnemen met het secretariaat. Ook een bezoek aan een Nederlandse Highland pony kan meestal wel geregeld worden.